Klauzula informacyjna

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

informuję Panią / Pana, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

                         Nasz Wilanów Nieruchomości z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 45, telefon (22) 651 61 84, email: info@naszwilanow.com.pl

  1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  –  wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży / kupnie / najmie / wynajmie / w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora) / w celu rozliczeń podatkowych / w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy  –  na podstawie 6 ust. 1 lit. b, c, f –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący, notariusze, fotografowie.
  4. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy na serwerach na terenie RP.
  6. Mają Państwa prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
  9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (profilowaniu).